Spring til indhold

AMU NORDJYLLAND

Om AMU NORDJYLLAND

AMU Nordjylland er en bredtfavnende uddannelsesinstitution, der har fokus på at understøtte det fleksible danske arbejdsmarked med relevante og målrettede uddannelsestilbud. Skolen tilbyder både erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) på alle niveauer – fra de helt grundlæggende til de mere specialiserede.

I CO2Vision indgår AMU i et samarbejde med de 4 øvrige nordjyske erhvervsskoler EUC Nordvest, EUC Nord, TECHCOLLEGE og HEG. Erhvervsskolerne ønsker at gennemføre to indsatser, som skal styrke udbuddet af de efterspurgte kompetencer og kvalifikationer samt udvikling af virksomhederne. Der etableres herunder 4 branchespecifikke videndelingsfora (inden for fødevare- og landbrugssektoren, transportsektoren, energisektoren, byggeri- og anlægssektoren samt industrisektoren), 42 branchespecifikke workshops og 143 grønne kompetenceplaner, hvor erhvervsskolerne identificerer konkrete kompetencebehov gennem virksomhedsbesøg.

Læs mere om AMU Nordjylland

Konsortiet bag