Spring til indhold

Konsortiet bag CO2Vision udgør via vores respektive fagligheder og ekspertiser den helhed, der kan realisere og eksekvere CO2Vision. Vi har en årelang tradition for tætte samarbejder på kryds og tværs der gør, at vi både kan udgøre en enhed og samtidig stå selvstændigt på hvert vores ekspertområde.

Udover CO2Visions konsortiepartnere er mere end 50 virksomheder og organisationer økonomiske partnere i projektet. Derudover har en række organisationer tilkendegivet deres støtte til projektet.

Vi er stolte af og taknemmelige for, at så mange virksomheder og organisationer er en del af CO2Vision.

Konsortiet bag