Spring til indhold

NordDanmarks EU-kontor

Hvem er I?

NordDanmarks EU-Kontor hjælper Nordjylland og Sermersooq kommune med at finde funding og finansiering fra EU til det offentlige, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Til at understøtte det arbejde, er vi en flok specialister inden for innovation og internationalisering med en stor bredde inden for forskellige sektorer. Vi arbejder med finansiel implementering af de europæiske strategier og den grønne omstilling er derfor naturligt en stor del af vores arbejde.

 

Hvorfor er I med i CO2Vision?

CO2Vision giver mange byggeblokke til, at Danmark kan nå målsætningerne om CO2 neutralitet i 2050 og mulighed for at skabe mange arbejdspladser og internationale virksomheder med afsæt i det nordjyske. CO2Vision er fødselshjælper til mange projekter, som inden de når deres målsætninger får behov for meget mere finansiering. Det er derfor naturligt at NordDanmarks EU-Kontor deltager i CO2Vision for derigennem at se de mulige behov, og understøtte dem med hjælp fra EU.

 

Hvad byder I som partner ind med i CO2Vision?

Vi skaber kendskab til CO2Vision i en europæisk sammenhæng ved at kommunikere om visionen overfor EU-Kommissionen og på forskellige europæiske konferencer om den grønne omstilling. Det skaber interesse om visionen, og giver en viden om lignende europæiske projekter, og hvordan de kan kobles sammen til at give større synergi i en europæisk energistrategi. Endvidere har vi kortlagt de mulige europæiske finansieringsmuligheder inden for CO2Visionens fire søjler og arbejder med at hjælpe med at etablere projekter, der kan modtage finansiering fra EU.

 

Hvad regner I med, der kommer ud af at have været med i CO2Vision?

Vi forventer, at det giver os en mulighed for at hjælpe med en væsentlig del af den finansiering, der er nødvendig til minifyrtårnene og for at CO2Vision fortsat er en succes. Det hjælper os til at nå de mål, som vi har med vores ejere og dermed bidrage til et Nordjylland, der bevæger sig over i vores fremtidige energistruktur.

 

Hvad har det givet jer at være med i CO2Vision?

Det har hjulpet os til bedre at kunne levere værdi til Nordjylland. Vi samler løbende en viden fra EU, der er vigtig at bringe i spil, i et projekt med så stor effekt som CO2Vision er en nordjysk grundsten for. Co2Vision er en platform, hvor EU-kontoret får mulighed for at vise, hvad det kan betyde og EU-kontoret får en adgang til at samarbejde med alle partnere i CO2Vision, der kan bruge vores viden om finansiering via EU.

 

Om NordDanmarks EU-Kontor:

NordDanmarks EU-Kontor arbejder for at fremme dansk deltagelse af offentlige og private aktører i EU-projekter og for at hente EU-midler hjem fra EU’s støtteprogrammer. Vores mål er at understøtte aktiviteter, der bidrager til en øget internationalisering, vækst og flere arbejdspladser i Nordjylland. NordDanmarks EU-kontor er en selvstændig forening, som er etableret og ejet af de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, University College Nordjylland, Aalborg Universitet og den grønlandske kommune, Sermersooq.

Jens Christian Winther, Direktør

Konsortiet bag

da_DKDA