Spring til indhold

Energy Cluster Denmark

Hvem er I? 

Energy Cluster Denmark er Danmarks klyngeorganisation for hele den samlede energisektor. Vores vision er, at Danmark skal være en grøn førernation for udvikling og demonstration af innovative og globale energiløsninger. Derfor er Energy Cluster Denmark den neutrale, værdiskabende og medlemsdrevne innovationsplatform for etablering og facilitering af innovationssamarbejder mellem små og store virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører i hele energisektoren. Vi hjælper med at facilitere og fundraise konkrete innovationsaktiviteter og innovationsprojekter, der altid involverer partnerskaber mellem små og mellemstore virksomheder, markedsledende virksomheder og førende forsknings- og videninstitutioner.

Hvorfor er I med i CO2Vision?

Vores fokus er at sikre, at danske virksomheder og vidensinstitutioner udvikler ny innovation og teknologiske energiløsninger, som verden efterspørger. Visionen for CO2Vision er, at Nordjylland skal være foregangsregion for CO2 fangst, lagring og anvendelse, og Energy Cluster Denmark bidrager blandt andet til den vision ved at koble relevante medlemmer på projektet. Samtidig støtter vi de samarbejdsmuligheder der opstår på tværs af virksomheder og vidensinstitutioner, og understøtter samarbejdet gennem procesledelse, hvor vi sikrer fremdrift samt at milepæle og leverancer opnås.

Hvad byder I som partner ind med i CO2Vision?

Som partner i CO2Vision varetager Energy Cluster Denmark procesledelsen i de minifyrtårne/delprojekter, som alle arbejder med test- og demonstration i CCUS værdikæden. Vi er en del af det konsortium (link til konsortieside), der via vores respektive fagligheder og ekspertiser udgør den helhed, der kan realisere og eksekvere CO2Vision. Sideløbende, er Energy Cluster Denmark involveret i de test- og demonstrationssites, der hver især arbejder med en eller flere af udfordringerne inden for CCUS. Igennem procesledelsen faciliterer vi samtidig events, netværksmøder og workshops, hvor tekniske barrierer og udfordringer identificeres og adresseres. I tråd med Energy Cluster Denmarks øvrige opgaver på såvel nationale som internationale projekter, bidrager vi også med kommunikationsindsatser og ved at hjemtage ny finansiering til nye faser i projektet i samarbejde med vores gode samarbejdspartnere i konsortiet.

Hvad regner I med, der kommer ud af at have været med i CO2Vision? 

For Energy Cluster Denmark er formålet med CO2Vision blandt andet at være med til at understøtte og bane vejen for de dygtige virksomheder og vidensinstitutioner, der sammen kan udvikle fremtidens løsninger inden for CCUS. Vi er sat i verden for at sikre, at danske virksomheder og vidensinstitutioner udvikler ny innovation og teknologiske energiløsninger. Visionen for CO2Vision taler derfor lige ind i vores målsætning om at accelerere den grønne omstilling og CO2-reduktion igennem udviklingen af nye globalførende teknologiske løsninger på tværs af energiområder og ved sektorkobling. Helt konkret kan projektdeltagerne blandt andet få støtte til maskiner og udstyr og teste løsningerne af, og dermed er CO2Vision med til at danne rammen for fremtidige investeringer inden for CCUS-området.

Hvad har det givet jer at være med i CO2Vision?

Med CO2Vision understreges værdien af det gode samarbejde på tværs af hele værdikæden. Når vi i konsortiet går sammen med virksomheder og vidensinstitutioner, og samarbejder om at løse den nordjyske CO2-udfordring, styrkes partnerskaberne. I de mindre delprojekter har samarbejdet også givet gode resultater, og muligheden for videndeling på tværs af projekterne har været til stor gavn for fremdriften og videreudviklingen af de mange gode energiløsninger. Vi ser frem til forsat at være en del af den vigtige opgave, der skal være med til at løse klimaudfordringer på såvel nationalt som internationalt niveau.

Kontakt

Maria Kristiansen

Project Manager

Tlf. 60156446

Email: mak@energycluster.dk

 

Cæcilie Haarup Fredsgaard

Communications Manager

Tlf. 28113780

Email: chf@energycluster.dk

Om Energy Cluster Denmark

Energy Cluster Denmark er Danmarks klyngeorganisation for hele den samlede energisektor. Vores vision er, at Danmark skal være en grøn førernation for udvikling og demonstration af innovative og globale energiløsninger. Derfor er Energy Cluster Denmark den neutrale, værdiskabende og medlemsdrevne innovationsplatform for etablering og facilitering af innovationssamarbejder mellem små og store virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører i hele energisektoren.

Læs mere om Energy Cluster Denmark her.

Konsortiet bag

da_DKDA