Spring til indhold

Erhvervshus Nordjylland

Hvorfor er I med i CO2Vision?
CO2Vision er en central erhvervsudviklingsindsats for hele Nordjylland. I det arbejde er vi en naturlig samarbejdspartner, da vi er sat i verden for netop at hjælpe virksomheder med bæredygtig udvikling og vækst. For os er det særlige ved CO2Vision, at det er en samlet, strategisk indsats mod at skabe en stærk erhvervsposition i regionen i forhold til at fange, anvende, transportere og lagre CO2 fremfor at udlede den. Ved at samarbejde om at gøre CO2 til en ressource, kan vi opnå store klimagevinster, en øget vækst og øget beskæftigelsesmuligheder.

Hvad byder I som partner ind med i CO2Vision?
Vi har flere roller ind i CO2Vision, vi byder ind i forhold til projektstyring, vejledning og kompetenceudvikling. Erhvervshus Nordjylland har stor erfaring i projektstyring, så vi hjælper med den overordnede projektstyring, der blandt andet omfatter koordinering, styring af tidsplan, økonomi og timeforbrug.
VI har også en rolle i forhold vejledning af og sparring med små og mellemstore virksomheder, der kan blive leverandører til fremtidens grønne erhverv og produkter. Konkret gennemfører vi aktuelt 50 individuelle vejledningsforløb for virksomheder, der ønsker at blive underleverandører til industrien. Vi afholder tre workshops med temaerne: Fangst, anvendelse og lagring. Og vi har mulighed for at arrangere mindre workshops med introduktion til området og afklaring af mulighederne for at blive leverandør.
Endelig er vi hovedansvarlige for den samlede indsats med at uddanne, opkvalificere og certificere ledere og medarbejdere, så de kan varetage opgaver i forhold til at udvikle teknologier inden for CO2-fangst, anvendelse og transport og lagring. Uddannelse gælder brancher, der allerede arbejder med, eller ønsker at arbejde med, den grønne omstilling, og som har potentiale til at bidrage til udviklingen af teknologier, der taler ind i CO2Visions formål. Uddannelsen gælder også for den omkringliggende værdikæde, som eksempelvis underleverandør eller rådgivnings- og servicevirksomheder.

Hvad regner I med, der kommer ud af at have været med i CO2Vision?
For os er det essentielt, at projektet skaber vækst og arbejdspladser i Nordjylland. Konsortiets forventning er, at der kommer mange nye arbejdspladser i det grønne erhverv i takt med, at arbejdet med fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2 udvikler sig. Det er arbejdspladser både i Nordjylland og i resten af Danmark, og der bliver brug for alt fra håndværkere til ingeniører. Bæredygtig vækst og udvikling er afgørende i vores region og resten af Danmark. Det er vækst og udvikling i erhvervslivet vi alle skal leve af, og den der bidrager til vores velfærd.
Ud over vækst- og beskæftigelsesmuligheder i projektet, så forventer vi naturligvis, at CO2Vision bidrager til løsningen på CO2-udfordringen, og bliver et aktiv i målsætningen i den danske klimapolitik om at reducere drivhusgasser med 70% i år 2030.

Hvad har det givet jer at være med i CO2Vision?
Erhvervshus Nordjyllands vision er: At skabe bæredygtig vækst og udvikling i Nordjylland. Her rammer CO2Vision bulls eye, og kan derfor være medvirkende til, at vi får realiseret vores vision til gavn for erhvervslivet og dermed os alle. Vores medvirken i projektet kommer til at give os en endnu mere central rolle i erhvervsudviklingen i Nordjylland, hvor vi blandt andet på det strategiske niveau vil være med til at pege erhvervene i Nordjylland i en bæredygtig retning – og det betyder noget for os at være med til at gøre en forskel.

Kontakt

Eva Thornberg

Projektleder

Telefon: 20 91 19 00

Email: et@ehnj.dk

Heidi Stubberup

Projekt- & Kommunikationschef

Telefon: 20 91 67 54

Email: hs@ehnj.dk

Om Erhvervshus Nordjylland

Hos Erhvervshus Nordjylland kan virksomheder få gratis vejledning og deltage i udviklingsforløb inden for områder, de efterspørger. Vi er et knudepunkt for erhvervsfremme i Nordjylland, og vores uvildige og specialiserede forretningsudviklere hjælper med at kortlægge udviklingsmuligheder hos nordjyske virksomheder. Forretningsudviklerne vejleder inden for områderne: Digitalisering, internationalisering, kvalificeret arbejdskraft, grøn omstilling, innovation, finansiering, salg og markedsføring samt ledelse og organisation.
Kort og godt hjælper Erhvervshus Nordjylland virksomheder med at åbne dørene til et stort netværk af offentlige og private aktører. Læs mere om Erhvervshus Nordjylland på http://www.ehnj.dk.

Konsortiet bag

da_DKDA