Spring til indhold

Visionen

Visionen

Visionen

Visionen

CO2Visions vision er, at Nordjylland i 2030 er en international foregangsregion for CO2 fangst, anvendelse og lagring, hvor der fra de 50 største CO2 punktkilder indfanges CO2. Samtidig er der etableret et grønt rørført infrastruktursystem til transport af både brint og CO2.

Infrastrukturen kan tilgås af virksomheder med henblik på transport og anvendelse, hvilket sætter de største udledere i regionen i stand til at indfange emissioner og giver øvrige virksomheder mulighed for at producere produkter inkl. grønne brændstoffer til tung transport og luftfartsektoren.

Samtidig er der etableret flere mellemlagre ved blandt andet havnene, og i undergrunden lagres der CO2 og brint i dertil egnede strukturer.

Der skabes frem til 2030 5.000 nye arbejdspladser i industrien for CO2 fangst, anvendelse og lagring.

Ser du lyset i visionen? Og vil du være med til at gøre den til virkelighed og hverdag?

I foråret 2021 afleverede syv regionale vækstteams deres anbefalinger til, hvordan regeringen bedst investerer i lokale erhvervsstyrker, som kan udvikle sig til erhvervsfyrtårne. De syv vækstteams havde fokus på stedbundne udfordringer og vækstmuligheder samt genopretning.

På grund af blandt andet Aalborg Portland, som er Danmarks største CO2-udleder, fokuserede det nordjyske vækstteam på CO2 fangst, anvendelse og lagring.

Som opfølgning på anbefalingerne fra det nordjyske vækstteam arbejder konsortiet bag CO2Vision på at skabe et fyrtårn for CO2 fangst, anvendelse og lagring.

Vækstteamet præsenterede 12 anbefalinger, som udmøntes i fire aktiviteter:

 • Et roadmap for grøn erhvervsudvikling og tiltrækning af udenlandske investeringer.
 • Test og demonstrationsaktiviteter med fokus på
  • Test og demonstration af CO2-fangst, lagring og anvendelse
  • At viden fra forskningsmiljøer sættes i anvendelse hos SMV’er
  • At styrke kommunernes test af grønne løsninger
  • Omstilling til grønne drivmidler
 • Virksomhedsvejledning og en indsats for små og mellemstore virksomheder.
 • Udvikling af arbejdskraft og kompetencer.

Visionerne bag CO2Vision, som blev fremsat af det nordjyske vækstteam, er aktuelle frem mod 2035, mens ambitionen er, at de konkrete aktiviteter skal være igangsættes og skabe de første resultater i løbet af 2023.

Konsortiet bag

da_DKDA