Spring til indhold

Aalborg Universitet

Mød Aalborg Universitet her

Hvorfor er I med i CO2Vision?
Vi er som universitet optaget af at være med til at løse de helt store udfordringer for vores samfund. For eksempel klimaforandringer. Det er det, der ligger i, at vi kalder os et missionsdrevet universitet. Også på lokalt og regionalt plan er det vigtigt for os at være med til at fremme en positiv udvikling og eksempelvis bidrage til at skabe grundlaget for nye, bæredygtige erhverv og arbejdspladser inden for CCUS, grøn biogas, Power-2-X og så videre.

Det er ambitioner, som bedst indløses, hvis man tænker strategisk og samarbejder i tætte partnerskaber mellem industri og vidensinstitutioner som AAU. Og det er jo det, CO2vision går ud på.

Hvad byder I som partner ind med i CO2Vision?
Aalborg Universitet deltager på flere måder i CO2vision. Vores energifolk er som led i fyrtårnet engageret i at kortlægge den nordjyske energi-infrastruktur, og de stiller også vores omfattende modelleringsplatform til rådighed, hvor vi eksempelvis kan simulere det nordjyske energisystem i realtid og undersøge, hvordan nye teknologier kan integreres. Derudover bidrager vi med masser af hardware i pilotskala, som vi gerne vil gøre tilgængelig for samarbejdspartnere og interessenter inden for CCUS og cirkulære løsninger.

I regi af socialfondsdelen af projektet har vi blandt andet udviklet Green Innovation Lab, der er med til at kompetenceudvikle arbejdskraft til at løse CCUS-opgaverne i Nordjylland på tværs af studieretninger og uddannelser, ligesom AAU Business School leverer analyser til projektet.

Hvad regner I med, der kommer ud af at have været med i CO2Vision?
Vi tror og håber på, at fyrtårnet resulterer i et stærkt nordjysk erhverv baseret på CCUS. Deri ligger også, at vi får udbygget energi-infrastrukturen, uddannet tilstrækkeligt med arbejdskraft og skabt stærke, blivende partnerskaber mellem de relevante aktører i regionen. På den baggrund skal vi blandt andet som region kunne bide skeer med de helt store aktører omkring projekter på europæisk plan.

På universitetets vegne er det også mit håb, at vi udvider vores danske og europæiske netværk gennem fyrtårnet, så vi i endnu højere grad fremover kommer til at spille rollen som samlingspunkt for udvikling af og forskning i CCUS- og Power-2-X-teknologier.

Hvad har det givet jer at være med i CO2Vision?
Vores deltagelse i CO2vision har sat ekstra fart i den videns- og kapacitetsopbygning vedrørende CCUS- og Power-2-X-teknologier, som vi på Aalborg Universitet også i forvejen var i gang med. Konkret har vi eksempelvis opbygget en CCU-hub, der kommer til at stå centralt i vores videre arbejde med Power-2-X. Derudover har vi i regi af fyrtårnet fået demonstreret vores samarbejdende tilgang over for en lang række parter, der nu forhåbentligt har konstateret, at vi bringer meget anvendelige kompetencer og viden til bordet. Derigennem har vi efter min mening desuden styrket sammenhængen mellem vores proof of concept-forsøg i laboratorierne og til de industrielt opskalerede og kommercialiserede løsninger, som skal til, hvis CCUS-erhvervseventyret skal blive til virkelighed.

Spørgsmålene er besvaret af  institutleder Lasse Rosendahl, AAU Energy (fotograf: Torben Meyer). 

Billede af Lasse Rosendahl

Om Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet (AAU) leverer vi viden i form af kandidater og forskning, som kan forandre verden. Det handler ikke mindst om grøn omstilling af vores energisektor og fangst, lagring og udnyttelse af CO2 samt sektorkobling. Vores søgen efter viden starter og slutter altid i samspil med virksomheder, organisationer, politikere, borgere og resten af omverdenen, orienteret mod de reelle problemer og de missioner, der skal løftes i fællesskab for at nå de bæredygtige løsninger, som samfundet behøver.

Aalborg Universitet deltager i CO2vision på tværs af fakulteter og med AAU Innovation og AAU Business School. Læs mere om Aalborg Universitet på aau.dk

Konsortiet bag

da_DKDA