Spring til indhold

Aalborg Portland

Hvem er I?
Aalborg Portland er Danmarks eneste og en af verdens førende producenter af cement og cementprodukter. Aalborg Portland har siden starten i 1889 haft et stærkt fokus på innovation og kundebehov og bæredygtighed, og tilstræber med vores 2030-Roadmap mod bæredygtig cementproduktion at løfte danskproduceret cement op blandt de cementer i verden med det laveste CO2-aftryk.

Hvorfor er I med i CO2Vision?
Direktør hos Aalborg Portland, Michael Lundgaard Thomsen, var som formand for det regionale vækstteam for Nordjylland, med til at pege på CCUS som omdrejningspunkt for det nordjyske erhvervsfyrtårn og dermed CO2Vision konsortiet. Vi har alle forudsætningerne for grøn omstilling i Nordjylland via CO2-fangst og -lagring. Det er en kæmpestor opgave, og det er store investeringer, vi står overfor. Men vi ser gode muligheder for at opbygge en infrastruktur til transport, import og lagring af CO2 på en omkostningseffektiv måde. Vi ser også mange muligheder for at udnytte CO2 som råstof til f.eks. brændsel og har som vision at indgå i disse synergier. Endvidere vil vi gerne være med til at også mellemstore og små udledere får mulighed for at lagre eller nyttiggøre deres CO2.

Hvad byder I som partner ind med i CO2Vision?
Som partner i CO2Vision bidrager vi lige nu til arbejdet i styregruppen og konsortiearbejdet. Vi tilbyder også cementfabrikken som virtuelt testsite og medvirker i delprojekter. Som Danmarks største enkeltudleder kan vi på sigt levere en stor mængde CO2, der kan være med til at gøre visionen til virkelighed. Samtidig giver vores intensive udviklingsarbejde med CO2-fangst på fabrikken en øget indsigt i muligheder, mangler, styrker og udfordringer på vejen mod visionen.

Hvad regner I med, der kommer ud af at have været med i CO2Vision?
Vi forventer, at CO2Vision bidrager til udvikling af effektive teknologiske løsninger til CO2-fangst og til at der opbygges en infrastruktur, så Aalborg Portland og andre udledere kan lagre eller anvende sin CO2 på en sikker og effektiv måde. Derved kan vi bidrage til at fremme regionens mål om at blive et CCUS fyrtårn og i et større perspektiv bidrage til at imødegå de globale klimaudfordringer.

Hvad har det givet jer at være med i CO2Vision?
Vi har allerede fået et godt netværk, som har gjort det muligt at indgå hensigtserklæringer med to lokale transport- og lagerinitiativer: Projektet Norne med Port of Aalborg og Fidelis New Energies, samt Greenport Scandinavia med bl.a. Port of Hirtshals og aktørerne bag Greensand lagerprojektet i Nordsøen.

Om Aalborg Portland
Cement indgår i alt, hvad vi omgiver os med, og med udgangspunkt i fabrikken i Aalborg har Aalborg Portland siden 1889 leveret cement til kunder over hele verden. Vores grå cement er brugt i et utal af bygninger og anlægsprojekter i Danmark og markederne omkring. Og vi er verdenskendte for Aalborg White – den rene hvide cement, der indgår i alt fra OL-byen i London over skyskrabere på Manhattans Park Avenue til Lindholm Høje Museet i Nørresundby. Vi har et mål om at nedsætte vores CO2-udledning med 73% i 2030 sammenlignet med 2021. Det skal ske gennem skift til CO2-neutrale brændsler, udvikling af CO2-reducerede produkter og CO2-fangst. Det vil bringe os blandt verdens førende cementproducenter på området.

Kontakt

Marketing Manager

Telefon: 24 29 14 73

Email: mikkel.vestergaard@aalborgportland.dk

Konsortiet bag

da_DKDA