Spring til indhold

I dag er det 1 år siden, vi sendte ansøgningen til det, der senere hen blev til CO2Vision

Den 23. november 2021 trykkede Michale Stie Laugesen, projektchef ved Green Hub Denmark, og Luise Linnemann Rasmussen, udviklingsdirektør ved Erhvervshus Nordjylland, ansøgningen afsted til det nordjyske erhvervsfyrtårn som i mellemtiden har fået navnet CO2Vision.

Der er kommet godt gang i arbejdet med CO2 fangst, anvendelse og lagring på tværs af fagligheder og sektorer i hele Nordjylland.

  • Bag CO2Vision står et bredt partnerskab af over 50 virksomheder, organisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner og erhvervsfremmeaktører.
  • CO2Vision har foreløbigt modtaget 92,4 mio. kroner fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der udmøntes frem mod juni 2023. Der er allokeret 16 milliarder til CCUS.
  • Midlerne styrker det nordjyske erhvervslivs muligheder for at indgå i CCUS-værdikæden og opruste arbejdsstyrkens kompetencer på området. Det sker blandt andet gennem praktik- og projektforløb, skræddersyet kompetenceudvikling og fokus på international arbejdskraft.
  • Bag visionen står: Green Hub Denmark, Erhvervshus Nordjylland, Aalborg Universitet, Aalborg Portland, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, Energy Cluster Denmark og Business Region North Denmark.

Konsortiet bag

da_DKDA