Spring til indhold
Pil til venstre Go back

Debatindlæg: Glem ikke at udnytte CO2

Debatindlæg: Glem ikke at udnytte CO2

Hele CCUS værdikæden er vigtig for realisering af bæredygtig erhvervsudvikling

Regeringens udspil til CCS er et stærkt og helt nødvendigt skridt for at reducere Danmarks CO2 udledninger med 70% i 2030. Skal Danmark i mål med ambitionerne om klimaneutralitet i 2050 og få del i potentialet af Danmarks næste erhvervseventyr, må regeringen også prioritere anvendelse af CO2.

Af: CCO Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland. Rektor Per Michael Johansen, Aalborg Universitet og formand for styregruppen CO2Vision Mogens Christen Gade.

Bragt i Børsen Bæredygtig d. 11. september 2023

Fangst, anvendelse, transport og lagring af CO2 er helt centralt i forhold til at opnå klimamålene. I Danmark arbejder erhvervsfyrtårnet i Nordjylland – CO2Vision – for at gøre fangst, anvendelse, transport og lagring til en styrkeposition for erhvervsudviklingen. Ambitionen er at fange, anvende eller lagre CO2 fremfor at udlede den, og at producere fremtidens grønne brændstoffer og andre produkter med indfanget CO2 og brint.

Målet ligger ikke lige for, og flere bump skal forceres undervejs. Nogle bump løses gennem forskning, uddannelse og udvikling af teknologier, mens andre løses gennem statslige reguleringer, investeringer og samordning.

Derfor er regeringens udspil til CCS (CO2 fangst og lagring) en helt central milepæl for arbejdet med infrastruktur, transport og lagring af CO2.

Konkret lægger regeringen perspektivrigt op til én samlet puljeordning for CCS, der skal munde ud i to større udbud for at få mere gang i fangst og lagring af CO2, en hovedlov om infrastrukturen for transport af CO2, som gælder alle former for rørført CO2 transport, og de lægger op til ensrettede vilkår for investeringer i CO2 lagring. Heri er grundlaget lagt for at arbejde med en sammenkobling og forenklingen af CO2 fangst og lagring, og dermed for stærke vilkår i forhold til investeringer, ejerskab og regulering af transport af CO2.

Alt sammen tiltag, der skal føre fangst, transport og lagring af CO2 ind i næste fase og bidrage til, at Danmark opnår klimamålene.

Et både-og
Parallelt med fangst og lagring kan og bør vi også nationalt arbejde med udvikling af teknologierne for anvendelse af CO2.

Teknologierne for fangst og lagring af CO2 er længst fremme, og er derfor svaret på reduktionsbehovet af CO2 mod 2030. Men det bør ikke afskære os fra at se på de gevinster for klimaet, beskæftigelsen og væksten, vi kan opnå ved også at skubbe til udvikling af grønne teknologier inden for anvendelse.

De forskellige teknologier til fangst, transport, lagring versus anvendelse er ikke et enten-eller. De er et både-og. Udvikler vi de forskellige teknologier parallelt, og implementerer vi dem i de tempi, de modnes, så opnår vi at samle CCUS værdikæden, der samlet kan bidrage til store klimagevinster og erhvervsudviklingsperspektiver. Det er denne helhedsorienterede tankegang, der er udgangspunktet for vores CO2Visionsarbejde i Nordjylland.

Virksomhedernes rolle ind i CCUS
I udvikling, test og modning af teknologier til CO2 fangst, anvendelse, transport og lagring er vi afhængige af, at en bred skare af virksomheder bidrager. Både store spillere og de mange små og mellemstore virksomheder. Potentialet er stort i at blive underleverandører til den nye industri, og samtidig er arbejdsstyrken i små og mellemstore virksomheder nødvendige for omstillingen. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan, for at få dem med om bord.

Inden virksomheder sadler om og springer ud i CO2-eventyret, skal en række udfordringer håndteres. Erfaringer fra CO2Vision har vist, at små og mellem store virksomheder har behov for et større kendskab til området, inden de er villige til at investere i udstyr og kompetencer, de først ser gevinsten af om flere år.

Men små og mellemstore virksomheder har før haft en afgørende rolle i at udvikle nye energiformer og teknologier.

Udviklingen af vindmøller startede hos entusiastiske opfindere, der var villige til at prøve sig frem på et nyt og ukendt marked. Da vindmøllerne fortsat var på et tidligt stadie, oprettede staten forskningsprogrammer og støtteordninger. Statens investeringer skubbede til den umodne teknologi, som derved blev accelereret. På den lange bane viste investeringerne sig som den rigtige strategi. I dag får staten investeringerne i vindmøllerne tilbage i form af eksport, arbejdspladser og andele i energiparker.

Samme tilgang til CCUS kan få betydning for, om Danmark får del i de udviklingsmuligheder, der ligger i også at anvende CO2 som en ressource til fremtidens grønne produkter.

I forhold til modning og test af teknologier, udvikling af fremtidens grønne uddannelser, vejledning af virksomheder og kompetenceløft af medarbejdere vil en national, politisk helhedstænkning få flere små og mellemstore virksomheder med i den grønne omstilling. Kommer flere spillere med i udviklingen af teknologier, stiger mængden og variationen af afprøvede løsninger. Derved øges sandsynligheden for at finde mere energieffektive og konkurrencedygtige løsninger, mens risikoen spredes. Når teknologierne er modnet, vil den nødvendige læring og de rette kompetencer være bredt til stede og klar til at bringe videre i stor skala.

Derfor håber vi, at regeringen fremover i forlængelse af udspillet til CCS som et stærkt og helt nødvendigt skridt for at reducere Danmarks CO2 udledninger vil sætte fokus på anvendelse af CO2, ligesom vi gør i vores erhvervsfyrtårn i Nordjylland CO2Vision.

 

 

 

Konsortiet bag

da_DKDA