Spring til indhold
Pil til venstre Go back

Der skal fart på kompetencerne, så det nordjyske CO2-eventyr kan blive til virkelighed

I fremtiden vil rigtigt mange i Nordjylland komme til at arbejde med fangst, lagring og anvendelse af CO2 (CCUS). I det nordjyske erhvervsfyrtårn CO2vision er vi i fuld gang med at lægge sporene for, at det kommer til at ske. Helt centralt er det, at vi sætter fut i kompetenceudviklingen.

Af Lene Klitgaard og Paw V. Mortensen, Aalborg Universitet

Behovet for omstilling og udvikling af kompetencer inden for CCUS accelerer og løber nu og her hurtigere end udviklingen af nye virksomheder inden for området. Også blandt mange nordjyske virksomheder med lang historik står potentialet i CCUS klart, og de er klar til at tilpasse forretningen.

Green Innovation Lab
Det betyder, at utålmodigheden vokser efter arbejdskraft med de rette kompetencer til at komme i mål med omstillingen til CCUS. Den opgave er vi med til at løse i CO2vision, og Aalborg Universitet (AAU) sætter med konceptet Green Innovation Lab fut i kompetenceudviklingen.

Green Innovation Lab består af fire aktiviteter:

1. Green Innovation Learning
Sammen med Energy Cluster står vi for Green Innovation Learning-arrangementer, der handler om at få viden til at flyde frit mellem forskere, virksomheder og alle andre, der skal bidrage til CCUS. I november 2022 husede vi for eksempel et arrangement i AAU’s spritnye innovationshus, hvor vi sammen skabte overblik over, hvem der arbejder med CCUS i virksomhederne, og hvad status er på forskningen inden for området.

Undervejs blussede der en diskussion op om, hvordan vi skaber – og måske flytter – arbejdskraft til at løse CCUS udfordringer. Det sætter vi spot på d. 24. april til det næste green innovation learning-arrangementet.

2. Serious play
Virksomheder, som deltager i Green Innovation Learning-arrangementerne og får mod på at tage endnu skridt inden for CCUS, kan deltage i et forskningsbaseret forløb til udvikling af virksomheden inden for et selvvalgt emne. Forløbet bliver guidet af forskere fra AAU, som arbejder med lærings-og udviklingsprocesser ved hjælp af Lego.

CCUS-området har mange ubekendte faktorer i forhold til lovgivning og anden regulering, teknologisk viden mv., men på trods af de mange ubekendte, skal forretningsmodeller og teknologier udvikles nu. På denne usikre spilleplade kan den anerkendte metode ”Lego Serious Play” hjælpe til hurtigere at skabe fælles forståelse og udvikling, fordi Lego visualiserer processer og samtaler.

3. Green Innovation Entrepreneurship
Som led i den nordjyske omstilling til CCUS er der brug for entreprenørskabskompetencer. Derfor gennemfører vi entreprenørskabsforløb på fire AAU-studier med fokus på forandring og innovation inden for energi, energiplanlægning, forandringsledelse og international virksomhedskommunikation.

Deltagerne er vores almindelige studerende, og forløbene er skræddersyede, så de kan indgå i de studerendes øvrige undervisning. På alle forløb bliver entreprenørskabskompetencerne sat i spil i forhold til en fælles case inden for CCUS. På den måde trænes de studerende i at bringe deres rolle og kompetencer i spil i forhold til CCUS og i at samarbejde om opgaven på tværs af fagligheder.

4. Green Innovation Workshop
CCUS-professionelle skal kunne anvende deres faglighed i praksis i samarbejde med andre fagligheder. I Green Innovation Workshop laver vi en cocktail af virkeligheden, hvor samarbejdet testes. Ingredienserne er: Én dag, én problemstilling, et par virksomheder og rigtig mange studerende fra flere forskellige studier og institutioner.

Der er deltagere fra MARTECs Maskinmesteruddannelse, UCNs energiuddannelser og fra de studier på AAU, som også indgår i Green Innovation Entrepreneurship. Der er planlagt i alt tre workshops, og på workshopsene får de studerende udleveret en række redskaber og opskrifter på entreprenante metoder til at løse casen i tværfaglige grupper.

Den første workshop blev afholdt i november 2022 og den anden i februar 2023. Spørger man de studerende, giver workshopsene mening:

”Workshoppen har givet mig et nyt perspektiv både på kvaliteten og omfanget af min egen viden. Og jeg er blevet bekræftet i at fremtidens energiløsninger bedst løses af blandede kompetencer og tilgange. Det bliver klart i mødet med studerende fra energiuddannelser på UCN og MARTEC. at der på min AAU-uddannelse er et dybt teknisk fokus på at bringe ny teknologi i anvendelse. De andres tilgang er helheds- og case-orienteret, som giver dem stor viden om eksisterende systemer og blik for optimeringsmuligheder.”
Studerende på AAU Energi

Gruppearbejde på Aalborg Universitet. Foto: Nils Krogh

Konsortiet bag

da_DKDA