Spring til indhold
Pil til venstre Go back

En historisk grøn begivenhed i Nordjylland

Lige om lidt skal Aalborg være værtsby for en stor international konference med deltagelse fra kongehuset, Christiansborg og EU-kommissionen. Temaet er, hvordan vi indfanger, lagrer og nyttiggør CO2. Det er ingen tilfældighed, at stormødet finder sted i Nordjylland


Af repræsentanter fra CO2Vision;
Per Bach Laursen, borgmester i Vesthimmerlands Kommune; Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune og Lasse Frimand Jensen, borgmester i Aalborg Kommune

Lige om lidt åbnes dørene til en vigtig og meget nødvendig konference: EU’s Carbon Capture and Utilization and Storage (CCUS) Forum. Begivenheden finder sted i kulturcentret Nordkraft i Aalborg og understøttes af flere supplerende events i byen. Deltagerlisten i sig selv sætter en tyk streg under vigtigheden af stormødets tema. H.K.H. Kronprinsen deltager, når konferencen indledes d. 27. november, og han får blandt andre selskab af klima-, energi og forsyningsminister Lars Aagaard og EU-kommissær for energi Kadri Simson. Sammen med en lang række beslutningstagere, eksperter og repræsentanter fra erhvervslivet m.fl. skal de være med til at komme med bud på, hvordan vi som region, nation og verdenssamfund får banet vejen for håndteringen af CO2. Med de globale temperaturstigninger og et voksende antal klimarelaterede naturkatastrofer er behovet for en CO2-strategi til at få øje på. Der er desuden meget gode og klare grunde til, at begivenheden finder sted i lige netop Nordjylland.

Viden, plads og meget mere
Det er ikke tilfældigt, at vi på tværs af flere nordjyske aktører har kunnet overbevise arrangørerne om, at konferencen skal finde sted i Nordjylland. Fra nationalt hold er regionen udpeget til at skulle arbejde med fangst, lagring, transport og anvendelse af CO2, hvilket udfolder sig gennem fyrtårnsprojektet CO2Vision. Udpegningen har Nordjylland bl.a. fået pga. den højeste udledning af CO2 per indbygger i Danmark – primært grundet udledningerne fra cementvirksomheden Aalborg Portland. Men den hænger også sammen med, at Nordjylland som region har en række unikke stedbundne ressourcer, som udgør et utroligt godt fundament for netop CCUS.

Her ligger et af verdens bedst ratede ingeniøruniversiteter, Aalborg Universitet, med en lang række førende eksperter inden for feltet – ikke mindst i forhold til grønne brændstoffer og Power-to-X. Der er tilmed tale om et universitet, der udmærker sig, når det gælder samarbejde med det omgivende samfund; erhvervslivet, kommuner m.v. Nordjylland har en ideel geografisk placering med velegnede arealer til vindmølle- og solenergianlæg; begge nødvendige udgangspunkter for CCUS, da der skal bruges grøn strøm til de tilknyttede processer. Både i testfasen, og når den opskalerede indfangning af CO2 iværksættes, er der behov for en række industrielle punktkilder, som udleder CO2. Her har vi som sagt Danmarks største CO2-punktkilde Aalborg Portland. Virksomheden deltager aktivt i testningen af teknologier, som indgår i CCUS-kæden. Og den står ikke alene som oplagt CO2-kilde.

Vi har i Nordjylland en lang række biogasanlæg og industrivirksomheder, der også er velegnede udgangspunkter for CO2-fangst. Vi har desuden fem industrihavne, som alle kan spille en stor rolle som f.eks. CO2-terminal, grøn tankstation eller vækstcenter. Vi har for længst taget hul på forarbejdet gennem en række stærke test- og demonstrationsprojekter inden for CCUS-feltet. Her kan fremhæves satsninger som Green Port Scandinavia, hvor man har ambitioner om at etablere Europas største CO2-hub for import og udskibning af store mængder CO2 på Hirtshals Havn. Her kan peges på initiativer i regi af Port of Aalborg, hvor man er i gang med at skabe et testcenter for bl.a. grønne fossilfrie brændstoffer. Projektet Hydrogen Valley, der afdækker potentialet for at afbalancere elnettet ved at omdanne overskudsproduceret energi til brint, er også et stærkt eksempel.


Vi må tage fat i både hønen og ægget
Selvom vi er godt i gang med CCUS-forarbejdet i Nordjylland, er opgavelisten stadig lang. Hvis Nordjylland skal udvikle sig til en international foregangsregion inden for CCUS, er der behov for, at vi lykkes med to ting: På den ene side skal vi have formuleret og formidlet en fælles vision for, hvordan vores grønne CCUS-eventyr skal se ud i 2050. Det arbejde er vi i fuld gang med i erhvervsfyrtårnet CO2Vision, men vi er ikke i mål endnu. På den anden side skal vi have etableret en stærkere, mere konstruktiv og ambitionsdrevet dialog med Christiansborg, energiinfrastrukturforvaltere og transmissions- og distributionsselskaberne om at etablere den nødvendige el-, CO2- og brint-infrastruktur til at understøtte Nordjyllands CCUS-visioner frem mod 2050. Her er vi heller ikke i mål endnu.

Hvis Nordjylland som region skal opnå en status som international frontløber inden for CCUS, bliver vi nødt til at tage fat i både ”hønen og ægget”: Uden sammenhængende CCUS-ambitioner, får vi ingen infrastruktur. Og uden infrastruktur kan vi ikke indfri vores ambitioner. Det bliver ingen nem opgave at knække den kode, men vi er parate til at kaste os over opgaven. I fællesskab skal vi have udviklet det vigtige CCUS-setup, som kan være en del af løsningen på den globale klimakrise. Og samtidig kan vi sikre både Nordjylland og resten af landet arbejdspladser, investeringer og en central rolle i den globale grønne omstilling. Det arbejde ser vi frem til at kaste os over i CO2Vision.


Om konferencen CCUS Forum

Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet afholder, i samarbejde med Europa-Kommissionen, den tredje udgave af EU Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Forum den 27. og 28. november i Aalborg.

Formålet med konferencen er at sammenbringe interessenter fra branchen, medlemsstater, EU-institutioner, NGO’er, akademia m.fl. med henblik på at være rammen om meningsfulde diskussioner om udrulningen af CCUS-teknologier i Europa, og hvordan denne fremskyndes.

450 aktører og myndigheder fra hele CCUS-branchen vil drøfte alt fra nationale strategier og standarder til infrastruktur og lagermuligheder. Derudover er der arrangeret besøg på testsites – bl.a. hvor et pilotanlæg til CO2-fangst vil blive indviet.

Konsortiet bag

da_DKDA