Spring til indhold
Pil til venstre Go back

Mange uddannelser kan føre til CCUS-job hos COWI

Ingen har endnu lang erfaring inden for CCUS og power-2-x, og det åbner spillepladen op for nyuddannede og personer fra andre felter. På Green Innovation Workshop på Aalborg Universitet mødtes COWI med studerende for at tegne mulighederne i de fremtidige jobs op.

Af Lene Klitgaard, AAU Innovation

Det kræver højt specialiseret arbejdskraft at gøre planerne om en stærk nordjysk CCUS-industri til virkelighed. Men det er et nyt område, og der er ikke mange eksperter at tage af.

– Man kan ikke lige finde nogen med 20 års erfaring. Medarbejderne kommer derfor fra lignende områder, og vi har i COWI brug for mange forskellige kompetencer – selvfølgelig primært ingeniører eller andre med teknisk baggrund, siger Mads Heuckendorff, Associate Technical Director, Green Fuels & Energy.

Mads Heuckendorff nævner, at eksempelvis specialister inden for højspænding og rør kan byde ind. De er nødvendige for udviklingen af et ”brint-backbone”, det vil sige de rørledninger, som skal udgøre en brintinfrastruktur i hele Europa.

– Men der bliver også brug for folk, som kan lave samfundsanalyser, forstå forretningssammenhænge, nye markeder og handel med CO2-kvoter. Derfor er det også vigtigt at kunne arbejde på tværs af fagligheder, uddyber han.

Studerende samarbejdede om COWI-case
Onsdag d. 26. april 2023 havde Aalborg Universitet arrangeret den sidste af tre Green Innovation Workshops som led i CO2Vision. Green Innovation Workshops er en del af konceptet Green Innovation Lab, der sætter kompetenceudvikling til CCUS på dagsordenen.

Læs om innovationstilgangen bag Green Innovation Workshops hos Aalborg Universitet.

På Green Innovation Workshops bruger studerende en dag på at idéudvikle og samarbejde om at løse en case inden for CCUS.

På denne sidste workshop fik tværfagligheden ekstra fokus, da COWI stillede med en krævende case vedrørende power-2-x. Mads Heuckendorff forklarer:

– Power-2-x projekter er superkomplekse og kræver en meget tværfaglig tilgang. De involverer alt fra meget avancerede teknologier til spørgsmål om samfund, miljøgodkendelse og borgerinddragelse. Vi vil gerne være med til at støtte op om at gøre de studerende bedre til at tænke bredt. Og så deltager vi selvfølgelig også på workshoppen, fordi vi er udfordret på at kunne skaffe de rette kompetencer, når man ser frem mod den voldsomme udvikling, der er i de grønne teknologier.

Humaniora-bidrag til CCUS-eventyret
På de to tidligere Green Innovation Workshops deltog studerende fra UCN, MARTEC samt institutterne for Energi og Planlægning på Aalborg Universitet.

Denne tredje gang var der også inddraget studerende fra universitetets humanistiske fag ud fra den tanke, at CCUS påvirker mennesker og deres nærmiljø, hvorfor borgerinddragelse, information og debat er væsentlige faktorer i forhold til at gøre et muligt CCUS-eventyr til virkelighed.

Karen Schrøder Haagensen, der studerer Læring og Forandringsprocesser, deltog på workshoppen og fik stort udbytte ud af det:

– Det har været spændende at lytte til andre i gruppen. Vi plejer bare at sidde på vores eget studium og bekræfte hinanden i alt det rigtige, så det er godt at høre de andres perspektiver. Der er virkelige mange aspekter i den case, vi har haft i dag. Det var helt klart en nuancering af, hvor komplekst et problem det er, og jeg er måske også blevet bekræftet i, at det er vigtigt, at der er sådan en som mig, der kan være med til procesfacilitere det.

Faglige kompetencer inden for CCUS er ikke en del af de studerendes pensum på Læring og Forandringsprocesser – ligesom borgerinddragelsesmetoder ikke er en del af pensum på energi- og planlægningsuddannelserne. Men i hverdagen i virksomheder, der som COWI arbejder med CCUS, er tværfagligt samarbejde en nødvendighed. Det er derfor vigtigt at øve sig på, mener Mads Heuckendorff:

– Casen, vi kom med, blev taget godt imod. Der er kommet rigtig mange gode spørgsmål, og de studerende har været gode til at identificere paradokser og udfordringer.

Konsortiet bag

da_DKDA