Spring til indhold
Pil til venstre Go back

Møde med minister bekræfter Nordjylland som knudepunkt for CCUS-udviklingen

Møde med minister bekræfter Nordjylland som knudepunkt for CCUS-udviklingen

Erhvervsminister, Morten Bødskov, besøgte mandag 18. december 2023 erhvervsfyrtårnet CO2Vision sammen med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Udenrigsministeriet m.fl. De mødtes med repræsentanter fra konsortiet bag CO2Vision; AAU, Aalborg Portland og Erhvervshus Nordjylland for at tale om ambitioner for det næste års indsats.

Inden selve partnerskabsmødet mellem erhvervsministeren og repræsentanter fra CO2Visions konsortiet gik i gang, besøgte erhvervsministeren først et par af de teknologiske CO2Vision-projekter i Nordjylland. I et trist og gråt vintervejr blev det blandt andet til en rundvisning ved pilotanlægget Power2Met på havnen i Aalborg og en præsentation af CO2-fangst-anlægget hos Aalborg Portland.

Herefter gik deltagerne indendørs for at holde selve partnerskabsmødet.

Stærk statsligt ejerskab kan indfri flere ambitioner

Med på mødet havde konsortiet ønsker med til staten for at indfri de videre ambitioner med erhvervsfyrtårnet.

”Vi er rigtigt godt i gang med at udvikle den samlede værdikæde for fangst, anvendelse, transport og lagring af CO2. For at komme videre med kommercialisering og skalering af CCUS i Nordjylland, appellerede vi derfor til et fortsat stærkt statsligt ejerskab og prioritering af erhvervsfyrtårnet CO2Vision på tværs af ministerier”, fortæller Mogens Christen Gade, formand for styregruppen for konsortiet.

Konkret ønsker konsortiet mere klarhed i forhold til, at staten generelt bakker op om udvidelse af elnettet i Nordjylland og understøtter etablering af den relevante brint og CO2 infrastruktur i Nordjylland. Ligesom der fortsat bliver prioriteret midler til analyser, kompetenceudvikling, vejledning af virksomheder og test- og demonstrationssites til afprøvning og skalering af teknologier.

Fra Nordjysk erhvervsfyrtårn til international opmærksomhed

Det står klart, at Nordjylland gennem CO2Vision har markeret sig på landkortet, når det kommer til fangst, anvendelse, transport og lagring af CO2.

Ved selve partnerskabsmødet blev det derfor drøftet, hvilke konkrete aktiviteter der bør søsættes for at drive den grønne omstilling endnu længere frem i forhold til perspektiverne for at realisere klimamålsætninger og udnytte de store erhvervsperspektiver i CO2Vision.

Der var stor anerkendelse for det store og ambitiøse arbejde, CO2Vision hidtil har opnået inden for hele værdikæden med test og demonstrationer af teknologiske løsninger, vejledninger af virksomheder, kompetenceudvikling af nuværende og fremtidige medarbejdere, og analysearbejde i forhold til muligheder og løsninger for infrastrukturen for transport og lagring.

”Vi er nået langt takket være statslig opbakning og med midler fra blandt andet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Fonden for Retfærdig Omstilling. Regionalt står vi også stærkt med opbakning regionalt fra både kommuner, virksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner og erhvervsfremmeaktører. Et vigtigt næste skridt bliver også at tiltrække flere internationale virksomheder, der er villige til at investere i CCUS-værdikæden. Her kan Udenrigsministeriet i form af Invest in Denmark spille en central rolle”, udtaler Mogens Christen Gade.

På partnerskabsmødet var der stor fælles forståelse for behovet for at arbejde endnu mere målrettet med at skabe en større international opmærksomhed om det nordjyske fyrtårnsprojekt for at tiltrække flere investeringer til indsatserne for fangst, anvendelse, transport og lagring af CO2.

Aalborg Portland

Konsortiet bag

da_DKDA