Spring til indhold

CO2Vision består af forskellige projekter og indsatser med fokus på test og demonstrationssites, partnerskaber, uddannelse og alt ind i mellem. De har alle til formål at gøre Nordjylland til international foregangsregion for CO2 fangst, anvendelse og lagring i 2030.

Betalt artikel i Appetize, hvor du også kan læse artiklen | Fotocredit: Johny Kristensen / APPETIZE.

 

Eva Thornberg er projektleder hos Erhvervshus Nordjylland og varetager den del af CO2Vision, der omhandler udviklingen af den grønne arbejdsstyrke. I Green Hub Denmark er Mette Høj Ravnborg projektleder for de initiativer om test af teknologier indenfor CO2 fangst, anvendelse og lagring. Maria Kristiansen er projektleder hos Energy Cluster Denmark og varetager procesledelsen i de delprojekter, der arbejder med teknologierne indenfor fangst, anvendelse og lagring af CO2.

Hos CO2Vision arbejdes der målrettet på tværs af fagligheder og kompetencer med alt fra den bagvedliggende teknologi til arbejdskraft og kompetenceløft.

– Hos Erhvervshus Nordjylland har vi, sammen med vores partnere, fokus på at skaffe viden om hvilke kompetencer, der kræves for at blive i stand til at sammentænke alle de grønne teknologier, som for alvor kan sætte Nordjylland på verdenskortet indenfor dette område, fortæller Eva.

Hos Green Hub Denmark kigger man primært på teknologien, som er nødvendig for den grønne omstilling. Målet er, at Nord-jylland skal være en foregangsregionen, hvor resten af verden kan lære, hvordan man skaber vækst og arbejdspladser, og samtidig bidrager til den grønne omstilling.

 

– Test af teknologier og indsamling af viden omkring hvilke metoder som dels sætter det grønneste aftryk og dels er det mest økonomisk fordelagtige for virksomhederne i Nordjylland, er en del af kerneopgaven for Green Hub Denmark, tilføjer Mette.

 

Energy Cluster Denmark, som er den nationalt udpegede klyngeorganisation for Danmarks samlede energisektor, arbejder med energiinnovation, som kan være alt fra vind- og solenergi til CO2 fangst, anvendelse og lagring, og alt derimellem.

– Som regel arbejder vi med problemejere og problemløsere, det vil sige både dem, der har en udfordring og dem, der kan løse den. Vi samler de rette aktører og danner partnerskaber for at udvikle ny teknologi indenfor det grønne energiområde, fortæller Maria.

Projektdeltagerne fra de forskellige virksomheder og vidensinstitutioner har meget at forholde sig til i deres dagligdag. Derfor hjælper Maria dem med at facilitere processen i projektet ved for eksempel at arrangere procesmøder, hvor fremdriften af de enkelte delprojekter sikres.

– Mette og jeg holder jeg fast i den daglige fremdrift på vores ni test- og demonstrations-projekter i CO2Vision, forklarer Maria.

 

Test- og demonstrations-projekter

De ni testsites, som CO2Vision kalder minifyrtårne, er forankret i Nordjylland – fra Hanstholm til Hobro – og hver især beskæftiger de sig med enten fangst, anvendelse eller lagring af CO2.

 

– I Aalborg har vi for eksempel to testsites. Ved Aalborg Portland tester man teknologier for CO2-fangst. Indfanget CO2 skal på sigt kanaliseres over til et andet test-site i Aalborg, hvor man tester teknologier hvor CO2 kan omdannes til metanol, som så kan anvendes som grønt brændstof til den tunge landtransport.

 

Formålet er, at den indfangede CO2 hos Aalborg Portland bearbejdes og omdannes til metanol, som kan anvendes til alt fra tung landtransport til personbiler, siger Maria.Arbejdet med CO2 fangst, anvendelse og lagring stiller krav til os alle, og derfor er samarbejdet på tværs af sektorer og fagligheder vigtigt.

– Bearbejdning og omdannelse af CO2 er meget energikrævende på grund af de nødvendige opvarmnings- og nedkølingsprocesser. Derfor er det afgørende, at vi i denne forbindelse sammen-tænker forskellige sektorer og kigger på, hvordan vi sikrer, at den store mængde af energi, der kræves i arbejdet med CO2-fangst, kommer fra grønne energikilder som solceller og vindmøller, fortæller Maria.

 

Fremtidens grønne arbejdsstyrke

Foruden at arbejde med teknologien i den grønne omstilling, er det også nødvendigt, at man har fokus på arbejdskraften i Nord-jylland. En vigtig indsats for Erhvervshus Nordjylland er derfor, hvordan man løser problemet med manglen på arbejdskraft i de næste år.

– Erhvervshus Nordjylland fokuserer på, hvordan vi skaber den arbejdsstyrke, som analyser viser, vi skal bruge for at komme i mål med visionen om at blive international foregangsregion indenfor dette felt. Derfor har vi i Erhvervshus Nordjylland etableret et samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner i Nordjylland, både erhvervsskolerne EUC Nord, EUC Nordvest, Himmerlands Erhvervs- og gymnasieuddannelser, TECHCOLLEGE og AMU Nordjylland samt UCN, MARTEC og Aalborg Universitet.

Som det er nu, er arbejdet med CO2 fangst, anvendelse og lagring nyt for langt de fleste.

– Den interne opkvalificering af faglærerne er første skridt på vejen sammen med masser af formidling og kendskab til arbejdet med teknologier indenfor CO2 fangst, anvendelse og lagring. Vi mangler allerede faglærte i dag, og vi ved, at efterspørgslen efter arbejdskraft på dette område rammer Nordjylland for alvor fra 2028 og frem, fortæller Eva.

Derfor skal uddannelserne tænkes anderledes.

 

– Vi forventer, at de traditionelle håndværksuddannelser vil ændre sig. En elektriker vil formentlig få øgede IT-kompetencer, og en mekaniker vil få flere elektriker-kompetencer. Man begynder at tænke det sammen, og man vil i højere grad se, at håndværksuddannelser bredt set bliver hybrider af mange forskellige uddannelser. Uddannelserne vil gå fra at være fagligt isolerede til, at man uddannes til at kunne varetage flere forskelligartede opgaver. Det skyldes, at der i opbygningen af fremtidens infrastruktur indenfor dette område skal bruges rigtig mange teknikere, der både kan klargøre og vedligeholde tekniske anlæg, fortæller Eva.

 

Mange af de nordjyske uddannelsesinstitutioner er godt på vej til den grønne rejse.

– Når den forventede efterspørgsel rammer, vil vores nordjyske uddannelsesinstitutioner være klar til at udbyde de uddannelser, der er størst efterspørgsel på. Der bliver trukket et stort læs blandt vores partnere. Den største opgave for Erhvervshus Nordjylland i den forbindelse er at stå til rådighed for vores partnere, som alle har vist stor motivation i arbejdet med at blive klar til fremtiden, fortæller Eva.

 

CO2 lagres i gamle oliefelter

Sammen med Energy Cluster Denmark har Green Hub Denmark ansvaret for servicering af de forskellige testsites, der tester de nye teknologier, men arbejder også med det omgivende økosystem.

– Ét er at teste, men vi skal også se på, hvordan infrastrukturen skal bygges. Det stiller krav til alt fra forsyningsselskaber til havnene rundt omkring i Nordjylland. Hvordan kan vi få transporteret CO2 og brint på den mest hensigtsmæssige måde? Hvilken rolle skal eksempelvis havnene have? Der er mange aspekter af CO2 fangst, anvendelse og lagring, som vi skal teste i praksis, og der kan minifyrtårnene bidrage på forskellig vis. Vi skal se på, hvordan vi kan bygge energisystemet, så det giver mening. Det producerer en stor mængde varme at indfange CO2 og producere brint. Hvis man kunne føre det ind i fjernvarmesystemet, er det billig varme til energiforsyningen hos forbrugeren, fortæller Mette.

Nordjylland har i kraft af sin geografiske placering en unik fordel, når man eksempelvis skal lagre CO2.

– Ved Mariager Fjord kan man lagre CO2 på land i store gamle saltkaverner, som er hulrum under jorden. I Hanstholm kan man pumpe CO2 ned i gamle oliefelter og lagre det. Der er også mulighed for at sejle CO2 til lagre oppe ved Norge og ude i Nordsøen, forklarer Mette.

I CO2Vision er ambitionen, at CO2 skal ses som en ressource fremfor et problem, men det kræver, at vi allerede nu arbejder med fangst, anvendelse og lagring af CO2.

– Man ser ind i de potentialer, der er for CO2. Med de beregninger, der er i forhold til hvor meget vi kan komme til at anvende, ser vi ind i, at vi potentielt kan komme til at mangle CO2. Det ligger dog længere ude i fremtiden, og der er formentligt sket en hel masse i mellemtiden. Vi skal blive bedre til at anvende de teknologier, der bruger mindre energi, tilføjer Maria.

 

Et grønt erhvervseventyr

I Nordjylland har vi en stor CO2-udledning – den største i Danmark. Derfor er det måske endnu mere betydningsfuldt, at det er denne region, der tager førertrøjen med udnyttelsen af CO2.

– Vi sidder ikke og venter på, at der sker noget. Vi gør noget ved problemet omkring CO2-udledning og løfter i flok, fortæller Mette.

– Vi ser CO2 som en ressource. Når man har ressourcer, er der også vækstmuligheder. Derfor er det vigtigt, at vi i Nordjylland sørger for tydeliggøre, hvordan vi gør det til noget positivt for os som region og får skabt vækst i Nordjylland, både for eksisterende og nye virksomheder og arbejdspladser. Vi skal sørge for, at vi videreudvikler på de muligheder, vi har her i Nordjylland, forklarer Maria.

I CO2Vision er ambitionerne tårnhøje. Ambitionen er, at resultaterne med tiden kan spredes til hele Danmark – og derefter til resten af verden.

– Derfor tør vi stille os på en vision om at blive international fore-gangsregion for udviklingen af fremtidens grønne erhverv. Der et erhvervseventyr for vores landsdel her, som forhåbentlig med tiden gør, at vi udnytter vores særlige potentialer i Nordjylland til at lave international genklang. Det er ambitiøst, men det tør vi godt, fordi vi har gode ressourcer, dedikerede aktører og de helt rette potentialer heroppe, siger Eva.

Den grønne omstilling er i fuld gang, og Nordjylland er godt på vej ind i fremtiden – og den ser grøn ud.

Konsortiet bag

da_DKDA