Spring til indhold
Pil til venstre Go back

Nordjysk erhvervsfyrtårn skruer op for styrken

Debatindlægget er udgivet af Nordjyske

På to år har CO2Vision udviklet sig fra at være – ja, en vision – til konkrete test af teknologier og nødvendige opkvalificeringer af arbejdsstyrken i Nordjylland.

I en fælles indsats fra bl.a. virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, erhvervsfremmeaktører, ministerier, kommuner og EU er visionen på kort tid kommet langt i forhold til at gøre Nordjylland til international foregangsregion for CO2-fangst, anvendelse, transport og lagring (CCUS).

CCUS bør ses som én sammenhængende værdikæde. Ud fra det mindset har CO2Vision arbejdet med at afklare potentialer og udfordringer i forhold til infrastrukturen til opsamling af CO2 fra nordjyske punktkilder, med fremtidens energisystem, med CO2- og brinttransport og de nordjyske havnes roller i transport og lagring af CO2.

I alt er otte testsites etableret, hvor løsninger inden for fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2 er blevet testet og demonstreret. Virksomheder, universitetet, kommuner og andre interessenter i branchen er gået sammen om de enkelte testsites.

Her er testet fangst fra biogasanlæg med henblik på produktion af metanol, fangst af CO2 fra varmeværker og herefter lagring i undergrunden, fangst af CO2 fra Randers Tegl, test af brint og transport af brint, og endelig er grøn metanol i transportsektoren blevet testet.

Dette arbejde er fundamentet for den videre udvikling og skalering af CCUS-teknologierne, og endnu et skridt mod rentabel og kommerciel fangst, anvendelse, transport og lagring af CO2.

Udviklingen og energieffektiviseringen af de nødvendige teknologier er én side af visionen. En anden er udviklingen af fremtidens grønne medarbejdere. For virksomheder er her tale om et nyt potentielt forretningsområde.

Derfor er der etableret forskellige netværksarrangementer på tværs af faggrupper, opkvalificering af faglærere på erhvervsskolerne, og oprettet nye samarbejdsstrukturer og relationer på kryds og tværs af erhvervsskoler, universitetet, MARTEC og UCN.

Studerende fra Nordjyllands uddannelsessteder er begyndt at samarbejde om at løse grønne cases for små- og mellemstore virksomheder.

Fremtidens maskinmestre løser allerede i studietiden opgaver i samarbejde med ingeniører fra universitetet og byplanlæggere fra UCN, og på den måde er faglige og sociale samarbejdsrelationer allerede etableret, inden mødet på arbejdsmarkedet for grøn omstilling.

Men det stopper ikke her. CO2Vision forventer at aktivere ca. 20 nye demonstrationsprojekter i Nordjylland i løbet af halvandet år. Her skal nye teknologier og metoder afprøves. Flere små og mellemstore virksomheder skal også med i erhvervseventyret.

Det skal ske gennem uddannelse af medarbejdere og vejledning af virksomhederne.

Vi er godt i gang, og sammen skal vi videreudvikle fangst, anvendelse, transport og lagring af CO2 og opbygge den styrkeposition, vi har sat os for.

Lars Erik Jønsson - adm. direktør, Erhvervshus Nordjylland

Konsortiet bag

da_DKDA