Spring til indhold
Pil til venstre Go back

Nordjysk fyrtårn skal skabe flere arbejdspladser

Målrettet indsats skal gøre Nordjylland til knudepunkt for fangst, opbevaring og anvendelse af CO2

Kan man gennemføre den grønne omstilling så begavet og effektivt, at det både kan løse klimakrisen og skabe et nyt erhvervsområde? Ja, mener man i Nordjylland, som med projektet CO2Vision nu satser benhårdt på at gøre fangst, lagring og anvendelse af CO2 til en klimateknologisk dobbeltdækker, som skaber grøn omstilling og vækst på en og samme tid.

CO2Visionen er inddelt i ni indsatser, som alle koncentrerer sig om fangst, lagring, transport eller anvendelse af CO2. Et af delprojekterne er CCU Hub Aalborg, som tager afsæt i, at Aalborg er hjemsted for Aalborg Portland, Danmarks største udleder af CO2 i industrien. I CCU Hub Aalborg vil man forvandle et problem til et råstof, forklarer Søren Knudsen Kær, Head of Technology Power-to-X i European Energy, som er specialister i CO2-udnyttelse til power-to-X med konkret erfaring fra et stort e-metanolanlæg, der idriftsættes næste år:

”Vi skal teste og skalere teknologiske løsninger, som muliggør at bruge CO2 som en værdifuld ressource. Fangst, opbevaring og anvendelse af CO2 gennem produktion af grønt e-metanol til bl.a. den tunge transport og flybrændstof er blandt de løsninger, som vil optimere vores anvendelse af CO2-ressourcer,” siger han.

CO2-værdikæde er samlet

At gøre CO2 til en ressource kræver, at man indfanger den. Derfor er CO2- fangst fra Aalborg Portland en vigtig forudsætning for CO2Vision-projektet, som blandt andet skal finde beslutningsgrundlaget for den mest optimale teknologi til CO2-fangst.

Aalborg Portland investerer hundredvis af millioner kroner i at nå sine ambitiøse klimamål. Der er lavet en langsigtet handlingsplan med en kombination af løsninger for at reducere emission markant inden 2030, siger Michael Lundgaard Thomsen, adm. direktør i Aalborg Portland A/S:

”Vi føler helt klart et ansvar for den udledning, vi har. Cement er et klimaproblem, men det mange ikke ved, er, at der ikke er andre alternativer. Vores plan er, at 70 procent af vores cementtyper er konverteret til nyere, mere bæredygtige cementer i 2025. Derudover skal vi massivt i gang med at bruge mere grønt brændsel. Vejen mod bæredygtighed kommer i trin: Nye produkter, nye brændsler og til sidst CO2- fangst,” siger Michael Lundgaard Thomsen.

Den indfangede CO2 kan anvendes eller lagres og være det råstof, der danner grundlag for produktion af f.eks. grøn e-metanol til skibe og lastbiler og måske endda flytransport. Derfor samler delprojektet CCU Hub Aalborg alle de relevante aktører på området til en fælles udvikling og demonstration af teknologiens muligheder og potentialer.

Et paradigmeskift

Kjartan Ross, direktør i foreningen Carbon Neutral Transport Denmark, som arbejder for en europæisk og dansk standard for grøn metanol, understreger vigtigheden af, at partnerkredsen repræsenterer den fulde værdikæde for e-metanol:

”Vi kigger på alt, lige fra industriel anvendelse til opvarmning af boliger og privat transport. Den tilgang kræver en samlet værdikæde,” siger han.

En af de store hurdles er ifølge European Energy at skabe tilstrækkelig stor skala til, at CO2 kan anvendes til de mange formål, som er mulige:

”Det kræver ikke blot, at vi har et tilstrækkeligt stort anlæg, men også, at infrastrukturen i form af rør og el også er på plads,” siger Søren Knudsen Kær:

”Der er et stort potentiale for CCU flere steder i Nordjylland, men kapaciteten i elnettet er en stor flaskehals i Nordjylland, særligt i Vendsyssel. Nettet skal udbygges, før vi fuldt ud kan udnytte de mange potentialer”.

Men lykkes man med at løfte af på udfordringerne, er der gevinster at hente. Power-to-X er en helt nødvendig del af omstillingen, ikke bare af vores energiforsyning, men også af vores økonomi. Netop den del glæder projektleder i CO2Vision, Mette Ravnborg, sig til at være med til at forløse:

”Der er mange arbejdspladser på spil, og de kan skabes inden for den nye klimavenlige økonomi. Visionen og ambitionen er, at Nordjylland skal være regionen, hvor resten af verden kan lære, hvordan man skaber vækst og arbejdspladser, samtidigt med at man bidrager til den grønne omstilling gennem en satsning på klimateknologi,” siger hun.

Konsortiet bag

da_DKDA