Spring til indhold

EUC Nord

Om EUC Nord

EUC Nord er en nyere uddannelsesinstitution i Vendsyssel, der udbyder ungdoms- og voksenuddannelser med et klart sigte mod erhvervslivet. Skolen tilbyder en bred vifte af uddannelser herunder erhvervsuddannelser, HTX, HHX og efteruddannelser.

I CO2Vision indgår EUC Nord i et samarbejde med de 4 øvrige nordjyske erhvervsskoler AMU, EUC Nordvest, TECHCOLLEGE og HEG. Erhvervsskolerne ønsker at gennemføre to indsatser, som skal styrke udbuddet af de efterspurgte kompetencer og kvalifikationer samt udvikling af virksomhederne. Der etableres herunder 4 branchespecifikke videndelingsfora (inden for fødevare- og landbrugssektoren, transportsektoren, energisektoren, byggeri- og anlægssektoren samt industrisektoren), 42 branchespecifikke workshops og 143 grønne kompetenceplaner, hvor erhvervsskolerne identificerer konkrete kompetencebehov gennem virksomhedsbesøg.

Læs mere om EUC Nord

Konsortiet bag

da_DKDA