Spring til indhold

EUC NORDVEST

Om EUC NORDVEST

EUC Nordvest udbyder undervisning og andre ydelser inden for tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, HTX, HHX, uddannelser inden for landbrug og fiskeri, arbejdsmarkedsuddannelser samt øvrige efter- og videreuddannelser. Skolens undervisningsafdelinger findes i Thisted, Nykøbing Mors, Fjerritslev og Thyborøn.

I CO2Vision indgår EUC Nordvest i et samarbejde med de 4 øvrige nordjyske erhvervsskoler AMU, EUC Nord, TECHCOLLEGE og HEG. Erhvervsskolerne ønsker at gennemføre to indsatser, som skal styrke udbuddet af de efterspurgte kompetencer og kvalifikationer samt udvikling af virksomhederne. Der etableres herunder 4 branchespecifikke videndelingsfora (inden for fødevare- og landbrugssektoren, transportsektoren, energisektoren, byggeri- og anlægssektoren samt industrisektoren), 42 branchespecifikke workshops og 143 grønne kompetenceplaner, hvor erhvervsskolerne identificerer konkrete kompetencebehov gennem virksomhedsbesøg.

Læs mere om EUC NORDVEST

Konsortiet bag

da_DKDA