Spring til indhold

HEG – HIMMERLANDS ERHVERVS- OG GYMNASIEUDDANNELSER

Om HEG – HIMMERLANDS ERHVERVS- OG GYMNASIEUDDANNELSER

HEG – Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er Himmerlands største uddannelsescenter med et populært skolehjem i Aars, som huser mere end 200 elever fra hele landet. Skolen tilbyder både erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx), erhvervsuddannelser (eud og eux) samt efter- og videreuddannelse (AMU-kurser og akademiuddannelser).

I CO2Vision indgår HEG i et samarbejde med de 4 øvrige nordjyske erhvervsskoler AMU, EUC Nordvest, EUC Nord og TECHCOLLEGE. Erhvervsskolerne ønsker at gennemføre to indsatser, som skal styrke udbuddet af de efterspurgte kompetencer og kvalifikationer samt udvikling af virksomhederne. Der etableres herunder 4 branchespecifikke videndelingsfora (inden for fødevare- og landbrugssektoren, transportsektoren, energisektoren, byggeri- og anlægssektoren samt industrisektoren), 42 branchespecifikke workshops og 143 grønne kompetenceplaner, hvor erhvervsskolerne identificerer konkrete kompetencebehov gennem virksomhedsbesøg.

Læs mere om HEG

Konsortiet bag

da_DKDA