Spring til indhold

Aalborg II – CCU-HUB Aalborg

Udfordring
Den grønne omstilling og dertilhørende reduktion i udledning af CO2 påvirker i høj grad transportsektoren, hvor forskellige løsninger må implementeres i fremtiden. Det forventes, at elbiler vil dominere sektoren for lette køretøjer, men elektriske batterier har en lav energitæthed, som begrænser deres brug i den tunge transport. Derfor er flydende bæredygtige biobrændstoffer nødvendige til tunge langdistance transporter. De seneste år er interessen for grøn metanol og andre bæredygtige biobrændstoffer derfor steget markant.

Løsning
CCU-HUB AALBORG understøtter Power-to-X-værdikæden og vil fremme udbygningen af den eksisterende infrastruktur, så brint og CO2 omdannes til grønt brændstof i form af metanol til anvendelse i transportsektoren.

Derfor vil der efter projektets afslutning være:

 • Etableret 3 nye metanoltankstationer i Aalborg området.
 • Flytning og planlagt skalering af metanol demonstrationsanlæg.
 • Forretningsmodel for udbygning af nødvendig VE og adgang til CO2, i samarbejde med relevante aktører, heriblandt Aalborg Kommune.
 • Komplet design af 300MW metanolanlæg.

Effekt

 • Rammer for udbygning af VE og adgang til CO2 i Aalborg området er fastlagt.
 • European Energys intentioner om betydelige anlægsinvesteringer i VE og metanolproduktion i Aalborg kan realiseres.
 • Øget test og udvikling i forbindelse med metanol demonstrationsanlæg ved Port of Aalborg.
 • Løbende fremvisning, drift og optimering af metanolinfrastruktur, inkl. køretøjer og tankstationer.

Partnere

 • European Energy
 • Port of Aalborg
 • Aalborg Lufthavn
 • Circle K
 • Green Hydrogen Systems
 • Blue World Technologies
 • Aalborg Portland
 • Evida
 • N1
 • CNTDK
 • EMD
 • AAU

 

Hør mere om projektet

Læs mere om projektet her eller kontakt Maria Kristiansen, Project Manager, Energy Cluster Denmark på mak@energycluster.dk

Konsortiet bag

da_DKDA