Spring til indhold

Marine Renewable Hub – Hirtshals Havn

Udfordring
Hirtshals Havn arbejder for at blive regionens centrum for CO2-neutral skibsfart i 2050, og har derfor etableret et selvstændigt udviklingsselskab – Greenport North. I projektet arbejdes der i første fase mod etablering af produktionsanlæg til bunkring af 100% grønne brændstoffer fra havnen. Gennem Nordisk Transportpolitisk Netværk og Trans-European Transport Network (TEN-T) kan Hirtshals Havn blive det helt afgørende bindeled mellem Nordjyske producenter af PTX-brændstoffer og de maritime forbrugere.

Løsning
En række indledende analyser peger på, at decentral kulstoffangst på biogasanlæg og forbrændingsanlæg i Nordjylland, i kombination med de gode VE ressourcer og fremtidens havnefaciliteter i Hirtshals, kan producere og levere konkurrencedygtige PTX-brændstoffer til opfyldelse af målsætningen om CO2-neutral skibsfart. Projektet består af en række delprojekter bl.a. investering i et anlæg til CO2-fangst og CO2 og LBG liquefaction ved GrønGas Hjørring, en businesscase for etablering af 30 –_70 MW metanolanlæg på Hirtshals Havn samt analyse og optimering af CO2-fangst- og optimal CO2-transport til Hirtshals Havn.

Effekt
Projektet tænkes forsat i en fase ll, hvor visionen er at etablere et metanolanlæg på den udvidede Hirtshals Havn. Anlægget vil inkludere et elektrolyseanlæg til fremstilling af brint og ilt på basis af ny VE i området, et anlæg til at modtage og oprense kuldioxid fra punktkilder i regionen, herunder et netværk af CO2-rørledninger, anlæg til syntese af brint med kulstof, herunder lagring og afskibning og diverse hjælpeanlæg.

Partnere

  • Greenport North
  • GrønGas Hjørring
  • Nordværk
  • AAU

Hør mere om projektet

Kontakt Maria Kristiansen, Project Manager, Energy Cluster Denmark på mak@energycluster.dk

Aalborg Portland

Konsortiet bag

da_DKDA