Spring til indhold

Vindø – CO2 fangst på Vindø Teglværk

Udfordring
Vindø Teglværk udleder lige nu ca. 6.707 tons CO2 årligt. Vindø Teglværk ejes af Randers Tegl, der har ambitionen at være den førende leverandør i Skandinavien af bæredygtige byggematerialer i tegl. Virksomheden har strategisk målsætning om, at Randers Tegl skal leve op til regeringens 70% CO2 reduktionsmål i 2030, hvilket skal ske ved at reducere energiforbruget og udvikle bæredygtige løsninger for teglproduktionen, hvor det primære klimaaftryk kommer fra CO2 udledningen fra naturgas og leret.

Løsning
Vindø Teglværk skal investere i et CO2 fangst anlæg. Vindø Teglværk vil være optimal at bruge som løftestang for de øvrige teglværker, da Vindø Teglværk er den produktionsenhed, som er længst fremme med at implementere bæredygtige løsninger. Som følge heraf har Vindø Teglværk både en organisation og et teknisk set up, som vil være fordelagtigt i forhold til at starte et pilotprojekt med CO2 fangst netop her. Den indfangede CO2 er flydende og vil have en renhed der gør det muligt at bruge CO2 i fødevareindustri samt til PTX-applikationer, plastforarbejdning etc. Ydermere kan flydende CO2 transporteres på lastbil.

Effekt
Ved at fange CO2 røggassen betyder det, at man kan opsamle CO2 udledningen, som kommer både fra naturgassen og leret, hvor de kemiske processer ved kalkspaltningen under brændingen frigiver ca. 20% af teglværkets samlede CO2 udledning.

Projektet skal videreudvikles og videreføres i en fase 2, hvor der skal installeres et CO2 fangstanlæg på Gandrup Teglværk, som udleder 16.000 tons CO2 årligt.

Partnere

  • Hydrogen Valley
  • Olicem
  • Randers Tegl

Hør mere om projektet

Kontakt Maria Kristiansen, Project Manager, Energy Cluster Denmark på mak@energycluster.dk

Konsortiet bag

da_DKDA