Spring til indhold
Pil til venstre Go back

Vejen til 100 % grønt maritimt brændstof

Hirtshals Havn og Greenport North inviterede til dialog om vejen til 100% grønt maritimt brændstof i de nordjyske havne

Målet er, at alt brændstof i maritimt regi skal være grønt. Der er et stykke vej i mål og ikke en forkromet løsning. Første skridt på vejen er at sætte sig sammen og dele viden og vi ser frem til dialog og samarbejde med jer.”

Sådan lød det, da projektchef Hanne Skovby Greenport North bød velkommen til en konference spækket med spændende oplæg med udgangspunkt i Hirtshals Havn og det lokale CO2Vision minifyrtårn Marine Renewable Hub.

Ikke mindre end 80 personer gæstede dagens konference, hvor der mellem de mange ekspertoplæg også var tid til netværk og dialogsessioner ved bordene. Under arrangementet var der god debat og input til værdikædeudvikling til gavn for mange af de deltagende parter.

Oplægsholderne belyste en række temaer med udgangspunkt i fremtidens grønne brændstoffer til det maritime område, heriblandt Power-to-X og CCUS. Marine Renewable Hub er en del af en større havneudvikling, og vi blev præsenteret for aktiviteter med udgangspunkt i Hirtshals, bl.a. Hirtshals Havn som CO2-hub, en business case for CO2 udnyttelse til metanolproduktion, samt anvendelse af CO2 til flydende biometan.

Som en del af Trans-European Transport Network (TEN-T) kan Hirtshals Havn blive det helt afgørende bindeled mellem nordjyske producenter af PTX-brændstoffer og de maritime forbrugere.

Projektet består af en række delprojekter bl.a. investering i et anlæg til CO2-fangst og -fordråbning med henblik på eksperimentel fremstilling af flydende biometan ved GrønGas Hjørring, en businesscase for etablering af 70 MW metanolanlæg på Hirtshals Havn, samt analyse og optimering af CO2-fangst- og optimal CO2-transport til Hirtshals Havn.

En række indledende analyser peger på, at decentral kulstoffangst på biogasanlæg og forbrændingsanlæg i Nordjylland, i kombination med de gode VE-ressourcer og fremtidens havnefaciliteter i Hirtshals, kan skabe forudsætningerne for produktion af konkurrencedygtige PTX-brændstoffer til opfyldelse af målsætningen om CO2-neutral skibsfart.

Du kan læse mere om Greenport North her.

Konsortiet bag

da_DKDA