Spring til indhold

49,6 millioner er på vej til en styrket indsats af CO2Vision

Projektet Co2Vision NeXt skal videreføre en række initiativer i CO2Vision:

“Nu kan vi sætte yderligere tryk på de indsatser, der skal gøre Nordjylland til foregangsregion for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS). Støtten muliggør, at en bred kreds af virksomheder, kommuner, forskningsinstitutioner og organisationer nu kan gå sammen om at udvikle ny viden og teste og demonstrere fremtidens CCUS-løsninger i Nordjylland. Hvis vi skal accelerere CCUS-udviklingen, er det vigtigt, at vi kan mobilisere ressourcerne til at løfte CCUS-teknologierne ud af laboratorierne og ind i større test- og demonstrationsprojekter, så vi kan lære, hvordan de fungerer ude i virkeligheden”, siger Anders Brøndum Klein, projektleder på CO2Vision for Green Hub Denmark.

Midlerne kommer fra Fonden for Retfærdig Omstilling under temaet “Et sammenhængende Danmark med stærke lokale erhvervsfyrtårne.”

”CO2Vision NeXt skal hjælpe med realiseringen af det lokale erhvervsfyrtårn i Nordjylland. Det glæder mig, at vi med de grønne midler fra Fonden for Retfærdig Omstilling kan støtte det ambitiøse projekt. Størstedelen af midlerne i projektet vil blive anvendt til test og demonstration af CCUS-løsninger i både stor og lille skala, og skal derved hjælpe omstillingen i Nordjylland på vej og skabe grundlag for nye vækstmuligheder”, udtaler Peter Hansen, som er formand for indstillingsudvalget i Fonden for Retfærdig Omstilling.

Læs hele Erhvervsstyrelsens pressemeddelelse 

Konsortiet bag

da_DKDA