Spring til indhold
Pil til venstre Go back

I Nordjylland skal CO2 være kilden til det næste erhvervseventyr

Med Vækstteam Nordjyllands anbefalinger i ryggen arbejder et stærkt nordjysk konsortium for, at CO2-fangst, lagring og anvendelse skal være et fyrtårnsprojekt på tværs af Nordjylland.

I foråret 2021 afleverede syv regionale vækstteams deres anbefalinger til, hvordan regeringen bedst investerer i lokale erhvervsstyrker, som kan udvikle sig til erhvervsfyrtårne.

Vækstteam Nordjylland har set på CO2-fangst, lagring og anvendelse, og nu har det offentlig-private partnerskab Green Hub Denmark sat sig i spidsen for det nordjyske fyrtårn og har dannet konsortium sammen med Erhvervshus Nordjylland, Business Region North Denmark, Aalborg Universitet, Aalborg Portland, Energy Cluster Denmark og Arbejdsmarkedkontor Midt-Nord.

Første skridt på vejen er, at konsortiet har sendt en ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for at få del i de 595 mio. kroner, som på landsplan er øremærket til fyrtårnsprojekterne.

Artiklen er bragt i Teknik & Miljø-magasinets årsnummer i december 2020 og A skrevet af Mette Larsen, kommunikationskonsulent hos Green Hub Denmark.

Konsortiet bag

da_DKDA