Spring til indhold

Zoomindlægget er udgivet af Nordjyske

Hvis du skal bruge et fiskenet til havedammen, bør du overveje at købe et med en maskestørrelse på 1,5 mm og et med en maskestørrelse på 5 mm. Så er du godt dækket ind. Skal du derimod fange CO2 fra din produktionsvirksomhed, i stedet for koi-karper og alger, er det straks sværere.

For tre år siden var det nordjyske vækstteam trukket i arbejdstøjet. Hen over efteråret og det tidlige forår blev grundstenene lagt. Rapporten blev fremlagt i maj 2021 og her stod det klart, hvad det kommende nordjyske erhvervsfyrtårn skulle være.

Nordjyllands næste erhvervseventyr ser ud til at blive CO2-fangst, -lagring og -anvendelse. CO2Vision, som konsortiet hedder, er kommet godt fra start, men hvordan kommer vi udover visionen og hvordan udnytter vi de erhvervsmæssige potentialer i fremtiden? Det kræver, at der skal flere med.

Et nyt erhvervseventyr?

Hvad er et erhvervseventyr egentlig? Kan en enkelt virksomhed opleve et erhvervseventyr eller skal det være i større skala? Mange vil sige, at den nordjyske it-branche for en stor dels vedkommende bygger på et erhvervseventyr inden for mobiltelefonteknologi.

Det vil jeg også kalde et erhvervseventyr, og jeg ser mange af de samme muligheder i forhold til CO2Vision. Forskellen er de stedbundne forudsætninger.

Fangst, lagring og anvendelse bliver afgørende for at komme i mål med de udledningsreduktioner, der er vedtaget og Danmark og Nordjylland har forudsætningerne for at spille en afgørende rolle. Der er både en betydelig punktudledning, lagringsmuligheder og forskningsmæssige kompetencer til stede.

Siden vækstteamenes rapport blev præsenteret for snart tre år siden, er der etableret et imponerende regionalt konsortium med deltagelse af en lang række lokale interessenter. Sammenhængskraften og interessen var tydelig i august, da CO2Vision inviterede til konference i august og resultaterne viser sig også allerede gennem nye aktiviteter.

Vi skal bruge fiskenettet

I næste uge er de europæiske øjne rettet mod Nordjylland, når EU-kommissionens EU CCUS Forum 2023 afholdes i Nordkraft.

Her vil mere end 450 deltagere på tværs af forskning, virksomheder og myndigheder være samlet for at drøfte fremtidens perspektiver. Konferencen er en kæmpe fjer i hatten og den vidner om, at Nordjylland virkelig er på landkortet.

Der er brug for fiskenettet i fremtiden.

Ikke til at fange udledningen fra skorstenen, men til at få flere virksomheders interesse vakt. En lang række internationale virksomheder er allerede involveret i forskellige delprojekter, heriblandt nogle af de helt store på områderne -internationalt.

Et afgørende skridt i indfrielsen af potentialerne er, at flere virksomheder får øjnene op for mulighederne. Det gælder både de virksomheder, som skal bruge teknologierne til egne reduktioner og de virksomheder, der skal bygge den nødvendige infrastruktur.

For at få den gennemsnitlige virksomheds interesse, er det afgørende, at der opbygges et større kendskab blandt nordjyderne.

Det sker formentlig i stigende grad i takt med at flere delprojekter færdiggøres med succes, men et nyt nordjysk erhvervseventyr af denne kaliber kræver en større udbredelse blandt borgere og virksomheder.

Aktiviteterne i Nordjylland i næste uge bidrager hertil og jeg vil opfordre alle med interesse til at følge konferencen virtuelt eller deltage i nogle af de arrangementer, der fortsat har ledige pladser.

 

Richard Fynbo - Adm. direktør i Fynbo Food og bestyrelsesmedlem hos Erhvervshus Nordjylland

Konsortiet bag

da_DKDA