Spring til indhold

Evida

Hvem er I? 

Evida er Danmarks gasdistributionsselskab. Vi ejer og drifter mere end 18.500 km rørledning, som forsyner de danske gasforbrugere med gas. Evida tilkobler biogasanlæg til distributionssystemet, og vi oplever stor interesse i at få tilkoblet nye anlæg og udvidet produktionen på eksisterende anlæg. I 2030 er det målsætningen, at det danske gasforbrug kan dækkes med 100% grøn gas, og det mål er realistisk. Samtidig banker CO2-fangst fra en række decentrale kilder på, med behov for transport til lagring eller anvendelse i Power-to-X. Her kan Evida bruge sine erfaringer og kompetencer i udviklingen af rørført infrastruktur til CO2.


Hvorfor er I med i CO2Vision?

Evida kan anlægge, eje og drive rørinfrastruktur, som kan transportere CO2 til lager eller udnyttelse i PtX-anlæg. Evidas tilgang til arbejdet med fremtidens CO2-infrastruktur er markedsbaseret gennem tæt dialog med de forskellige markedsaktører. Derfor er vi involveret i flere projekter og partnerskaber omkring CO2, som bl.a. CO2Vision, som samler aktører på tværs af værdikæden for at fremme den grønne omstilling.


Hvad byder I som partner ind med i CO2Vision?

Evida har som gasdistributionsselskab opbygget en stor kompetence i anlæg og drift af rørinfrastruktur. Samtidig har den stigende andel af biogas i distributionsnettet givet Evida stor erfaring og kompetencer i balancering af decentral gasproduktion og –forbrug. Med disse erfaringer kan Evida bidrage med faglig viden og indsigt i, hvordan CO2-infrastruktur i Nordjylland kunne udvikles og dermed i sidste ende bidrage til, at Danmark kan opnå sine klimamål.


Hvad regner I med, der kommer ud af at have været med i CO2Vision?

Vi forventer, at CO2Vision-partnerskabet bidrager til vidensudveksling mellem de forskellige aktører i CCUS-værdikæden. CCUS-markedet er i fuld udvikling med et stort behov for dialog og på én og samme tid store muligheder for synergi mellem de forskellige parter. CO2Vision fremmer dialogen mellem de forskellige CCUS-aktører, og vi ser derfor frem til at følge partnerskabets arbejde, så Evida kan udrulle rørført CO2-infrastruktur baseret på markedets behov.


Hvad har det givet jer at være med i CO2Vision?

Deltagelse i CO2Vision har styrket Evidas indsigt i behovet for CO2-infrastruktur i Nordjylland.

Kontakt

Laura M. Agneessens

Forretningsudvikler
lauag@evida.dk
tlf. 3078 9112

Konsortiet bag

da_DKDA