Spring til indhold

Hobro II – Brint igennem rør til CCU

Hobro II – Brint igennem rør til CCU

Udfordring
CO2- og brinttransport igennem rør er en vigtig integrator for mere CCUS i Danmark, da alt tyder på, at der vil blive behov for transport af større mængder af CO2 og brint over længere afstande.

Løsning
Dette projekt vil gennem tekniske og økonomiske forundersøgelser, klarlægge potentiale og udfordringer ved denne form for CO2- og brinttransport. Transporten vil blive koblet til potentielle PTX-forbrugere for at kunne klarlægge potentialet for fremtidig rørføring til PtX produktion i det nordjyske.

Effekt
Ved at kunne lagre op imod 10.000 tons brint og derefter kunne distribuere via rørledninger, bliver det muligt for tilkoblede virksomheder (eks. industri eller havne) at få ”grøn brint on demand”, hvilket vil give uanede muligheder for produktion af grønne brændstoffer og kemikalier, med store positive vækst og beskæftigelseseffekter til følge.

Partnere

  • Hydrogen Valley
  • Evida
  • European Wind Energy
  • Gas Storage Denmark

 

Hør mere om projektet

Kontakt Maria Kristiansen, Project Manager, Energy Cluster Denmark på mak@energycluster.dk

Konsortiet bag